Структура та органи управління

Управління закладом в межах повноважень, визначених законами та установчими документами закладу, здійснюють:

1.засновник або уповноважений ним орган;   

Засновником Закладу та власником його майна є Шоломинської гімназії  є Давидівська сільська рада Львівського району Львівської області. Уповноваженим органом засновника є відділ освіти, молоді та спорту Давидівської сільської ради Львівського району Львівської області.
 

2.керівник закладу освіти; 

Директор закладу - Ліпінський Володимир Іванович, повноваження якого визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Статутом та трудовим договором. Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

 

3.педагогічна рада;

    Колегіальний орган управління закладу освіти,  повноваження якого       визначаються Законом України «Про освіту», Законом України «Про загальну середню освіту» та Статутом закладу. Головою педагогічної ради є директор. Усі педагогічні працівники закладу освіти беруть участь у засіданнях педагогічної ради.

 4.колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіти– Рада закладу освіти;

      Вищим органом громадського самоврядування Закладу освіти є загальні збори       колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. У період між загальними зборами діє рада Закладу.
 
5.органи самоврядування здобувачів освіти – учнівське самоврядування,  метою якого     є формування та розвиток громадянських, управлінських і соціальних компетентностей  учнів, пов’язаних з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту, здорового способу життя. Учнівське самоврядування здійснюється учнями безпосередньо і через органи учнівського самоврядування.
 

 

81158, Львівський р-н., Львівська обл., с.Шоломинь, вул. Шевченка, 1 sholom.zosh@ukr.net